Balustrades

Balustrades of hekken worden toegepast om hoogteverschillen af te schermen. De toepassing varieert van traphek of balustrade langs een trapgat, een videhek langs een open vide, een balkonhek of terrashek op het balkon of het terras. Uiteraard is het veiligheidsaspect bij een dergelijk hekwerk van essentieel belang maar dit is daarnaast goed verenigbaar met een designconcept.

Glasbalustrades worden om deze reden regelmatig toegepast. Het Bouwbesluit stelt technische eisen aan de hekken. In de particuliere sector wordt hier regelmatig van afgeweken i.v.m. het optische aspect. Transparante en minimalistische uitvoeringen worden tegenwoordig steeds meer toegepast.

Wilt u meer informatie aanvragen over één of meerdere balustradus die hier rechts zijn afgebeeld onthoud u dan even de code(s) zodat u het juiste vakje kunt selecteren op ons

balustrade formulier. 

De link naar het Balustrades Formulier.